WELKOM OP ONZE WEBSITE! 


VISIE VAN DEZE BEDIENING:

Plaatselijk en wereldwijd mensen trainen om
het koninkrijk van God alom bekend te maken
en te funderen.


Het leidersteam van Evangelisch Zendingswerk Vlaanderen heet U van harte welkom op deze site!