WELKOM OP ONZE WEBSITE! 


VISIE VAN DEZE BEDIENING:

Plaatselijk en wereldwijd mensen trainen om
het koninkrijk van God alom bekend te maken
en te funderen.


Het leidersteam van Evangelisch Zendingswerk Vlaanderen heet U van harte welkom op deze site!

Hierbij nodigen wij u PERSOONLIJK uit op onze Lofprijs en Aanbidding bijeenkomsten waar wij samen God kunnen aanbidden in Geest en Waarheid.

 

Wij prediken het Woord van God om de heiligen toe te rusten en vooral om God te dienen in Zijn Koninkrijk !
Het hartsverlangen van elk lid van de kerk Het Levende Brood luidt : ".. dat u aangeraakt mag worden door de tegenwoordigheid van God tijdens onze bijeenkomsten.
 
Indien u een kerk zoekt waar u de Heer kan aanbidden. Indien u deel wilt hebben aan de grote dingen waar God mee bezig is, nodigen wij u uit met ons te komen praten. 
Denk er over na en bidt er over met God. Onze kerk is er om u te dienen. Aarzel niet ons te contacteren indien u vragen hebt aangaande deze bediening.
Wij (Pastor Jenny en ikzelf) zijn echt gelukkig u als gast te mogen begroeten vandaag op deze website.
 
 
Apostel  Luc Vuylsteke (in memorium, 1948-2024) 

Als pastor van de gemeente  "Het Levende Brood" ervaar ik een reële liefde en medeleven met u en met deze wereld die dieper en dieper in chaos, sociale moeilijkheden, verval en afbraak komt.

De kloof tussen arm en rijk wordt alsmaar breder. De kloof tussen goed en kwaad wordt alsmaar kleiner. Er ontstaat zogezegd een "grijze zone" waarin ieder voor zichzelf zijn ideologie, zijn waarheid, zijn rust, zijn gerechtigheid en zijn weg zoekt.
De enige weg tot uitkomst ligt bij Jezus Christus en in Gods Woord. "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft." (Joh. 3: 16) 

Wij brengen u geen religie en geen gezellig clubje!

Wij willen wel een vitaal en levend geloof delen met hen die gebukt gaan onder levensproblemen, ziekten of gebondenheden.
Wij willen samen met u bemoedigende en praktische resultaten verwachten door ons gezamenlijk geloof in Jezus Christus!


Wij kijken er dus  naar uit om ons geloof te delen met uw geloof en om samen met u het wonder te verwachten dat u nodig hebt in uw leven. Sluit vandaag nog aan bij de familie van de kerk "Het Levende Brood".


Pastor Jenny Stroobant