Zending Togo

Evangelisch Zendingswerk Vlaanderen stuurde in september 2002 het zendingsechtpaar Andy & Cecilia Vuylsteke met hun gezinnetje uit naar het land Togo in Afrika.

Nu zijn wij terug in Belgie maar co-ordineren van hier 
onze 9 gemeentes en projecten in Togo.

Meer info (foto's en filmpjes) op de Facebook van Ajax (Andy) Vuylsteke

 

LEIDERS OP ZENDINGSVELD IN TOGO.

Nationaal opziener:
Past. Joseph & Marguerite - kerk in Lomé

 

 

Projecten

TV - EVANGELISATIE"

Regelmatig wordt de bevolking van Lomé (waar wij wonen en werken) uitgenodigd voor een filmvoorstelling. Wij brengen Christelijke tekenfilms of tekenfilms met een opvoedkundige basis voor de straatkinderen, en wij brengen onderhoudende Christelijke films voor de volwassen bevolking van rondom ons.
Deze filmvoorstellingen brengen heel positieve reacties teweeg bij de mensen Waar wij wonen leven er veel Moslims, en deze open deur - filmvoorstellingen breken de muren af tussen deze moslims en het evangelie van Jezus Christus.
Prijst God!
Deze films worden afgespeeld met een TV met een scherm van heel klein formaat.
Wij kijken uit naar het moment dat wij deze films kunnen vertonen met een groot scherm.
Wie voelt zich geroepen om een regelmatige steun per maand in te lossen naar dit Project?
Of misschien kunnen een huis - of celgroep samen een som van 750€ samenbrengen voor de aankoop van een nieuwe breedbeeld TV, of 155€ voor een tweedehands TV, of 182 € voor een nieuwe DVD speler?

 

THE BEST KIDS"

Wekelijks worden de kinderen van op straat binnengehaald in de kerk bij ons. Daaruit ontstaan geweldige kontakten, ook met ongelovige ouders. Ons devies voor evangelisatie luidt als volgt: "Win het vertrouwen van de mensen door vriendschapsrelatie aan te gaan en uit te bouwen". Hoe kan dit beter dan doorheen kinderen?
Eerst kennismaken, dan vriendschap aanknopen en daarna de vriendschap verdiepen. Zo kan men de ongelovigen bereiken met het Evangelie.
Vele kinderen zijn reeds tot bekering gekomen en trekken zo ook in bepaalde gevallen hun ouders of andere leden van hun familie mee naar kennismaking met ons en dan ook met de kerk bij ons aan huis!

 

Evangelische Zending Vlaanderen(EZV).

Zending Plan Tutelle de Development

Mat 28:18-20  En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.  (19)  Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.  (20)  En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

 

EZV is een geestesvervulde kerk die Matt 28: 18-20 ter harte neemt. Reeds van het begin bedrijft  deze gemeente discipel training zowel in België als in West-Afrika. Onder de vlag van EZV zijn er tientallen lokale leiders opgericht en uitgezonden, en zijn er in Togo een 8tal lokale gemeentes actief onder de naam MEFT. In het  jaar 2002 werd onder de vlag van EZVI en MEFT een humanitair project opgestart in TOGO - West-Afrika. Dit  project omvat

“het Voogdij Leerplan voor  weeskinderen.”

Dit  project werd opgestart door Andy & Cecilia Vuylsteke; zendelingen voor Togo (2001 –2017). Zo worden er jaarlijks gemiddeld een 40 tal  kinderen opgevangen in christelijke gezinnen in hun eigen omgeving.

Vaak zijn zij eigen familie die ook Christen is, en worden ze opgevolgd worden door onze lokale leiders. maar soms ook, indien de nood niets anders toelaat, worden deze wezen door onze lokale pastors zelf opgevangen.

De weeskinderen worden ondersteund om hun scholing te voleindigen, en, om als eindresultaat een beroep te kunnen uitoefenen zodat ze een eigen leven kunnen uitbouwen. Zo hebben wij in 2019 3wezen in opleiding voor verschillende beroepen kunnen vestigen

Elk jaar studeren er een tiental wezen af, echter komen er jaarlijks ook wezen bij.

            Vanuit België organiseren wij jaarlijks een  “Reuzen Barbecue”, maar daarnaast willen wij dit initiatief laten uitgroeien tot iets “GROTERS”. Daarom ook hebben wij meer steun nodig

 

Steun: met vermelding “project voogdij leerplan Togo”

V.Z.O.T account number : BE98 0636 5171 0093

BIC/IBAN     : GKCC BE BB

EZV, Stedewegel 1, 8610 - Kortemark.Belgium.